WELLBASED ir Eiropas projekts, ko finansē Eiropas Komisijas programma HORIZON 2020. Daudzveidīgā komanda izstrādās, ieviesīs un novērtēs visaptverošu pilsētvides programmu, lai būtiski samazinātu enerģētisko nabadzību un tās ietekmi uz iedzīvotāju veselību un labklājību, pamatojoties uz uz pierādījumiem balstītām pieejām sešās izmēģinājuma pilsētās, kas atspoguļo ne tikai dažādas pilsētu realitātes, bet arī daudzveidīgu klāstu  labklājības un veselības aprūpes modeļus. WELLBASED apvieno 18 partnerus no 10 valstīm. WELLBASED projekta kopējais budžets ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

Uzvarot konkursā par programmatūras nodrošināšanu projekta dalībnieku monitoringam, datu vakšanai, apkopošanai un analīzei, OPTOKON Baltic piedalās WELLBASED projektā vienā no 6 pilotpilsētām – Jelgavā.

OPTOKON Baltic piegādāta un atbalstīta Smart City Monitor programmatūrā papildus monitoringa un datu vākšanas funkcijām tiks veikti darbi arī pie pilsētvides objektu un procesu modelēšanas, saņemtās informācijas apstrādes un analīzes.